สายด่วน เว็บ SME

ลูกค้าสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่.

Tel: 02 722 552
Mobile: 094 191 6665
Fax: 02 722 552
Email: support@smetoday.net
 
ติดตามเราแบบอัพเดจใน
twitter.com/smetoday

ชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน
How to pay

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ทั้งชำระผ่านธนาคาร

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
1. ดูเลขบัญชีธนาคารที่คุณต้องการโอนเงิน


 

ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี

ไทยพาณิชย์

ออมทรัพย์

ย่อย รามคำแหง 24

099-235-2424

บริษัท ชุมอนันต จำกัด

ไทยพาณิชย์

กระแสรายวัน

ย่อย รามคำแหง 24

099-300-6791

บริษัท ชุมอนันต จำกัด


คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกที่คุณ สะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร

เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยนะคะ

2. แจ้งชำระเงิน
แจ้งชำระเงินผ่าน อีเมล์ support@smetoday.net หรือ โทรศัพท์ 02 742 0562

หรือแจ้งผ่านหน้าเว็บ