ก.ล.ต.หนุน SME-Startup ใช้ ESOP สร้างแรงจูงใจโตไปด้วยกัน


นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุในบทความ  "ESOP for SME : เปลี่ยนพนักงานเป็น "ผู้ถือหุ้น" เพิ่มแรงจูงใจให้เติบโตไปด้วยกัน"ว่า  เรื่องใหญ่สำหรับกิจการขนาดเล็ก เช่น SME หรือ Startup ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  น่าจะเป็นคำถามที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดคนเก่งให้มาทำงานด้วย และจะรักษาพนักงานคนเก่งนั้นไว้ได้อย่างไรหากจะจูงใจพนักงานด้วยเงินเดือนสูง ๆ สวัสดิการดี ๆ เหมือนกิจการขนาดใหญ่ ก็อาจทำได้ไม่ง่ายเพราะทุกบาททุกสตางค์มีความหมายต่อการเติบโต หรือแม้กระทั่งการอยู่รอดของธุรกิจ เช่นนั้นแล้ว SME ควรทำอย่างไรที่จะจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับกิจการ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง การเพิ่มสิ่งตอบแทนหรือสวัสดิการเพื่อรักษาพนักงานคุณภาพเอาไว้อาจทำได้ไม่ยาก โดยหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิยมนำมาใช้เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเททำงาน คือ Employee Stock Option Program (ESOP) คือ สวัสดิการในรูปแบบหนึ่งที่กิจการออกและเสนอขายหุ้นของกิจการให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมและมีสิทธิในฐานะเจ้าของกิจการคนหนึ่งด้วย เมื่อกิจการมีผลกำไรที่ดี มีการเติบโตมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลได้ นอกจากนี้ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจมีราคาปรับสูงขึ้น พนักงานในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และมีความผูกพันกับกิจการ